Styrelse

Information om Uddevalla Hamnterminals styrelse

Övre raden från vänster:

Thomas Ohlsson (ar), Yngve Andersson, (s), Louise Åsenfors (s), Lars Eide Andersson (mp), Bertil Sköldh (c), Benny Olsson (ar), Bo Smederöd (ar)

Främre raden från vänster:

David Radevik (ar), Rolf Jonsson (fp), Ulf Stenberg VD, Sonny Persson (s), Gösta Dahlberg (m)


Ej närvarande vid fototillfället: Peter Hansson (v), Mikael Höglind (kd)

ar = arbetstagarrepresentant