Drift- stuveri och sjötrafik

Kontaktuppgifter till vår driftavdelning

kontaktbild

Robert Rydén

Projekt- och driftschef

kontaktbild

Mikael Larsson

Driftssamordnare

kontaktbild

Håkan Karlsson

Personalman

kontaktbild

Leif Jansson

Personalman

kontaktbild

Lennart Johansson

Förman

kontaktbild

Christer Johansson

Förman

kontaktbild

Mats Svantesson

Förman

kontaktbild

Robert Jönsson

Hamnkapten/PFSO