Tillfällig hemmahamn skapar arbetstillfällen lokalt