Regelbundna inlandstransporter sjövägen löser problem för vägtransporter