Vi vill få fram ett nytt arbetssätt för bygglogistiken i Göteborg