85 tons reachstacker levererad lagom till sommarens projektlaster