Ökat intresse för trafik till Sydamerika i Uddevalla

Vi har under många haft regelbunden trafik till Sydamerika, både RoRo och LoLo anlöp. I första hand för att lasta begagnade lastbilar men även fordon av nyare modell lastas ombord på fartygen.

Sedan nyår har trafiken till Sydamerikas västkust från Uddevalla Hamn legat nere, men nu ser vi att affärerna i Syd-Amerika går bättre, med ökad trafik och fler aviserade anlöp som resultat. I Sydamerika anlöper man hamnar som: Callao, Valparaiso, Iquique och San Antonio.

Ro/Ro-trafiken i CSAV/Orient Svensk Sydamerikansk Spedition ABs regi har möjlighet att acceptera all slags rullande gods.

Vi är också glada att se Lo/Lo-trafik i SDW Shippings regi. Förutom fordon har de också har möjlighet att lasta container, styckegods och projektlast med tyngdlyft upp till 150 ton. Fartygen går från Uddevalla direkt till Sydamerikas västkust, med en transittid om 19 dagar.