Uppläggning av fartyg i Uddevalla Hamn

Uddevalla Hamnterminals huvuduppdrag är att serva handelssjöfarten och industrin genom att lossa och lasta gods till och från fartyg. Men vid sidan om det och den övriga dagliga verksamheten har hamnen andra unika möjligheter att erbjuda sjöfartsnäringen.

Med sammanlagt ca 2 300 meter kaj har Uddevalla Hamn möjlighet att erbjuda sjöfarten uppläggning av fartyg som saknar sysselsättning eller för reparationer som inte kräver torrdockning. Ett utav syftena med att klassa hamnen och hamnområdet som riksintresse är just detta.

Vi kan leverera land-ström till de flesta av våra kajer.

Förutom själva hamnområdet kan vi även erbjuda skyddade ankringsplatser för fartygen i Byfjorden.

Uppläggning av fartyg genererar inte bara sysselsättning för hamnen utan skapar också affärsmöjligheter och arbete för andra företag i regionen vars affärsidé är att reparera och serva sjöfarten på olika sätt.

Foto: Peter Muld