Byggstart för Thomas Cement på Skeppsholmspiren

Måndag 16 januari är det byggstart för Thomas Cements nya terminal för bindemedel som kommer att vara placerad på Skeppsholmspiren

”Göteborg är särskilt viktigt för oss eftersom det under de närmaste åren ska genomföras stora infrastrukturprojekt i staden. Tack vare den nya fabriksstrukturen och terminalen står vi väl rustade för att möta våra kunders växande efterfrågan på högkvalitativ betong"

säger Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB.

Detta är en investering som ytterligare stärker det faktum att hamnen är och fortsatt kommer att vara viktig för den expanderande byggnadsindustrin i närområdet, inklusive Göteborg. Etableringen i hamnen innebär också ett ökat antal fartygsanlöp för Uddevalla Hamnterminal. Thomas Cement är en del i koncernen Thomas Concrete Group.