Tillfällig hemmahamn skapar arbetstillfällen lokalt

Uddevalla hamn är utpekat som ett riksintresse av Trafikverket och har därmed ett viktigt uppdrag i att ta hand om de fartyg som är i behov av att ligga till kaj under både kortare och längre perioder. Anledningarna till att ett fartyg behöver läggas upp kan vara många; svängningar i konjunkturen, ägarbyten eller reparationer är några exempel. När fartygen ändå ligger stilla, är det ofta ett bra tillfälle för rederierna att passa på att göra reparationer, modernisera olika system och utföra andra arbeten ombord. Detta innebär att fartyg med tillfällig hemmahamn i Uddevalla skapar arbetstillfällen för lokala företag.

Ända sedan 1950-talet har rederier av olika anledningar sökt sig till Uddevalla för att hitta en trygg hamn för sina fartyg under längre perioder. Just nu är det bland annat effekterna av Covid-19 som har lett till att vi ser ett ökat antal fartyg som är i behov av kajplats för vila, istället för att lossa eller lasta gods. Genom att fartygen ligger tryggt till kaj, så kan vi underlätta för rederierna att omgående minska sina kostnader för dem. De kan stänga av fartygens alla icke-nödvändiga system, minska personalstyrkan ombord, koppla fartygen till landström och även kommer även att ha en fast kostnad för kajhyran. När fartygen ändå ligger stilla, är det också ofta ett bra tillfälle för rederierna att passa på att göra reparationer på fartygen, modernisera olika system och utföra andra arbeten ombord.

Vi arbetar för att rederierna skall välja lokalt när de behöver hjälp med att utföra olika arbeten ombord. Under tiden fartygen har befunnit sig i Uddevalla hamn har de bidragit till att skapa arbetstillfällen för ett flertal lokala företagare. Vi tog oss en liten pratstund med ett av dessa företag, METS Technology. METS Technology är ett nystartat Uddevallaföretag, som firade 1 år nu i juni. Företaget består av 18 personer och har ett tjänstebaserat erbjudande på ingenjörssidan.

-Vi sätter ihop standardprodukter till färdiga tekniskt fungerande lösningar, vi är en systemintegratör inom el och automation. Hållbarhetsteknologi vill vi alltid ha med och integrera, där elektrifiering och batteridrift är segment som är ökande liksom det vi alla ser på vägarna. Säger Johan Marcusson, Managing Director på Mets Technology.

De arbetar även med elektrisk framdrift, alltså det som driver propellern. För METS Technology handlar det om att byta ut dieselmotorer till elmotor och batteri, alltså samma som länge varit aktuellt för bilar och som nu även börjar komma till sjöss.

Rederiet har de haft kontakt med sedan tidigare, men genom att rederiet har valt Uddevalla hamn som tillfällig hemmahamn för sina fartyg har METS Technology fått närmare till kunden. Det innebär för METS att det exempelvis är lättare att ta en sväng ombord och kolla upp eventuella frågeställningar.

- Även om vi är vana att alltid vara väl förbereda då det normalt skulle innebära en längre resa om man behöver hämta något eller konstruera om. Vi arbetar ombord på fartyg som finns lite överallt, även om de flesta har en fast rutt som utgår från Sverige, säger Johan Marcusson.

Arbetet som METS Technology hittills har utfört, ombord på fartyg upplagda i Uddevalla hamn, har varit i samarbete med ett annat företag som heter Marinfloc. Arbetet har bestått av automation i samband med att de har installerat ett modernt system för avloppsvattenhantering. Samt en uppgradering av systemet för länsvattenhanteringen. Framöver när det börjar bli dags för fartygen att ge sig av, så kan det även bli aktuellt med arbete för att modernisera olika system samt assistera vid uppstarten.

- Om fartygen skall gå på nya rutter eller säljs till nya ägare kan även ny utrustning efterfrågas. Alla system har inte varit igång nu när fartygen ligger till kaj utan man försöker att ha minimalt antal system igång. Alla system kan få fel när de stått stilla en tid, sånt kan vi hjälpa med.

För att rederierna skall välja att anlita lokala företag menar Johan att det är viktigt att det finns ett bra nätverk hos företagarna i Uddevalla där man håller kontakten.

- Ett aktivt nätverk med aktiva kontakter gör att man blir medveten om kompetensen som finns lokalt och nyttjar den. Annars blir det lätt att de vänder sig till företag de tidigare haft kontakt med när de legat till kaj i någon annan hamn.

Johan säger även att för att Uddevalla hamn skall bli än mer attraktivt för rederierna så kan vi arbeta med att skapa en wow-känsla, där allt är förberett och redan löst med det som behövs och som de tidigare har brottats med i andra hamnar. Det är också viktigt att kontinuerligt se över hur vi kan utvecklas tillsammans, avslutar Johan Marcusson.

Besök METS Technologys webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra företag som har arbetat på och omkring de upplagda fartygen är bland annat:

METS