Drift- stuveri och sjötrafik

Kontaktuppgifter till vår driftavdelning

kontaktbild

Robert Rydén

Projekt- och driftschef

kontaktbild

Mikael Larsson

Driftssamordnare

kontaktbild

Robert Jönsson

Hamnkapten PSO/PFSO

kontaktbild

Håkan Karlsson

Resursplanerare

kontaktbild

Christian Magnusson

Resursplanerare

kontaktbild

Lennart Johansson

Förman

kontaktbild

Christer Johansson

Förman

kontaktbild

Mats Svantesson

Förman