Drift- stuveri och sjötrafik

Kontaktuppgifter till vår driftavdelning

kontaktbild

Robert Rydén

Projekt- och driftschef

kontaktbild

Mikael Larsson

Driftssamordnare

kontaktbild

Håkan Karlsson

Personalman

kontaktbild

Leif Jansson

Personalman

kontaktbild

Lennart Johansson

Förman

kontaktbild

Christer Johansson

Förman

kontaktbild

Mats Svantesson

Förman

kontaktbild

Robert Jönsson

Hamnkapten PSO/PFSO