Landström till fartyget Saga i samarbete med lokala leverantörer

Uddevalla hamn har i egenskap av riksintresse uppdraget att vid behov erbjuda rederier plats för uppläggning av fartyg. Med tiden har detta uppdrag förfinats och förädlats och ställer numera allt högre krav på oss som leverantör.

Som många noterat har rederiet Stena haft fartyget Saga liggande i Uddevalla under en längre tid, detta som en konsekvens av den rådande pandemin. Att ta emot och lägga upp förhållandevis stora fartyg är ibland förknippat med både komplicerade tekniska och elektriska utmaningar. Det visade sig snart att det krävdes en del extra insatser för att vi skulle kunna ansluta M/S Saga till landström.

Arbetet med anslutningen påbörjades i början av april och i slutet av samma månad kunde M/S Saga anslutas till det nytillverkade ställverket. Så länge det fortsätter att råda stiltje i marknaden och Saga ligger kvar vid kajen på Sörvik kommer detta att bidra till en ökad trygg tillvaro, både för fartyget och miljön.

Landanslutningen av M/S Saga har skett i ett samarbete med ett flertal lokala leverantörer. Bland annat har Uddevalla Energi ansvarat för installationen av nätanslutningen och Actemium Sverige har levererat containern med ställverket samt säkerhetsutrustning i samband med anslutningen.