Kontakt

kontaktbild

Annika Löfström

Administrativ chef

Lediga tjänster

Uddevalla Hamnterminal AB är ett kommunalägt hamn- och logistikföretag som bl.a. lastar och lossar fartyg och bedriver terminalverksamhet. Koncernen, som även omfattar dotterbolaget SwanFalk Shipping, omsätter ca 120 Mkr och medeltalet årsanställda är ca 80.

Vill du jobba hos oss på Uddevalla Hamnterminal?

 

kontaktbild

Håkan Karlsson

Resursplanerare

kontaktbild

Christian Magnusson

Resursplanerare