Byggstart av lagerhall i Västra hamnen

I månadsskiftet september - oktober togs det första spadtaget för bygget av en ny lagerhall i Västra hamnen. Hallen byggs med syftet att lagerhålla pellets för Göteborg Energi. Pelletsen kommer att ankomma till oss med fartyg och initialt kommer årsvolymen över kaj att ligga på 45 - 60 000 ton, för att sedan öka till omkring 90 000 ton per år.

Avtalets längd är 5 år med option om ytterligare 3 år och intentionen är att hallen därefter skall flyttas till en ny yta på, eller i närheten av, nuvarande bergtäkt.

Vi ser fram emot att följa byggprocessen av lagerhallen, som beräknas att stå färdig i slutet av februari 2022. Hallgruppen är totalentreprenör och MEXL är byggledare och kvalitetsansvariga för projektet.