Förändringar i järnvägstrafiken

Green Cargo som kör trafiken mellan Göteborg och Uddevalla har aviserat störningar under ett antal veckor 2018. Orsaken är byggandet av Västlänken och dess påverkan på all järnvägstrafik som passerar Olskroken i Göteborg. Enligt Green Cargo berörs trafiken till/från Hisingen/Bohusbanan/Norge/Vänerbanan/Boråsbanan och Västkustbanan. Generellt aviserar man att vagnslasttrafiken kommer ett få ett dygns längre ledtid.

Trafiken till/från Uddevalla kommer periodvis att ledas om via Herrljunga/Öxnered, med kapacitetsminskningar tisdag – torsdag.
 
Vagnslast från Södra Sverige och utlandet kommer till Göteborg för sent för att nå anslutning till Uddevalla och blir därmed ett dygn försenat.
 
Vi räknar också med att kapacitetsminskningar och längre ledtider kan påverka container-transporter från övriga Sverige till Skandiahamnen och därmed öka efterfrågan på lastbilstransporter, vilket i sin tur kan medföra brister/underskott av containertransporter.
 
Under 2018 påverkas trafiken under följande perioder:
Vecka 2
Vecka 5-12
Vecka 13 (påsk) torsdag – måndag
Vecka 15 fredag kväll – måndag
Vecka 19 onsdag kväll – söndag
Vecka 22 lördag – måndag morgon
Vecka 39 tisdag – onsdag
 
Ytterligare perioder av avstängningar kan förekomma.
 
Arbeten för Västlänken kommer att pågå under perioden 2018 – 2023.
 
Vi hoppas att störningarna kommer att bli minimala och vi gör vårt yttersta för att begränsa eventuella problem och sena leveranser.