Försvarsinformationsdag och militärövning

Under vecka 15 kommer Bohusdalsgruppens hemvärnsbataljon att genomföra Rikshemvärnchefens insatsövning, som hamnen är involverad i. I samband med denna övning anordnas även en Försvarsinformationsdag. Denna äger rum på Torp Köpcentrum lördagen den 14 april 10:00-17:00

Under vecka 15 så kommer hamnen att få besök utav Bohusdalsgruppens hemvärnsbataljon som kommer att genomföra en militärövning. Uddevalla hamn är ett riksintresse och vi är därför självklart involverade i övningen. Övningen utgår från ett scenario där Sverige inte är i krig men där det ändå finns en hotbild mot vissa intressen, varav Uddevalla hamn är ett av dessa. Målet med övningen är att lyckas bevaka hamnen och hindra eventuella element som vill annat.

I samband med denna övning anordnas även en Försvarsinformationsdag. Denna äger rum på Torp Köpcentrum lördagen den 14 april 10:00-17:00. Här kan du träffa både hamnens personal och försvaret, som kommer att informera om sina respetive verksamheter.

Information från Försvarsmakten Pdf, 925.3 kB, öppnas i nytt fönster.