Fortsatt stadiga vindkraftvolymer under 2022

Under 2022 fortsätter vi att hantera stadiga volymer med vindkraft i hamnen. Totalt kommer vi att ta emot 50 vindkraftverk för två olika kunder. Samtliga verk vi tar emot i år skall uppföras i Svenska vindkraftparker, i bland annat Strömstad, Årjäng och Sunne.

Fartyget Herbert på bilden ovan, ankom till Uddevalla i början av maj som en del i sin jungfruresa. Lastad med hela tio kompletta vindkraftverk var hon en minst sagt imponerande syn. Herbert hade redan besökt flera hamnar för att lasta under sin första resa, i Kina, Vietnam och Indien. Uddevalla var däremot fartygets första lossningshamn och här lossades 6 av de totalt 10 verken. Delarna transporterades sedan vidare till Åmål, där verken bildar den nya vindkraftparken Kingebol.


Vindkraftverken som vi hanterar nu är uppemot 200 meter höga, uppdelat i sex tornsektioner. Med rotorblad som är hela 84 meter långa.