Hamnens utveckling av kungligt intresse

Med anledning av Föreningen Nordens hundraårsjubileum besökte Kung Carl XVI Gustaf Uddevalla den 25 september. Besöket hade särskilt fokus på Uddevalla hamn.

Föreningen Norden är en partipolitiskt och religöst obunden förening som bland annat verkar för att öka samarbetet inom norden. Hundraårsjubileet firades, på HM. konungens initiativ, i Svinesundsregionen och dagens program började i Strömstad med ett besök ombord M/S Veslø. Här hölls ett flertal föredrag om gränsöverskridande samarbeten i det gemensamma Svensk-Norska havet, med temat den marina miljön och hållbara transporter. Här fick även allmänheten en chans att möta kungen innan turnén åkte vidare mot Uddevalla.

I Uddevalla mottogs HM. Konungen och Föreningen Norden, av representanter från Uddevalla kommun och Uddevalla Hamnterminal, för ett möte i hamnens lokaler. HM. Konungen hade uttryckt särskilt intresse för hamnverksamheten i Uddevalla och att besöka oss under denna dag. Kommundirektör Peter Larsson höll ett föredrag om hamnens planer för expansion och utveckling och vilka förändringar det innebär ur ett hållbarhetsperspektiv.