Johan Eriksson - sida vid sida med Sörvik genom arbetslivet

Johan Eriksson har arbetat hos oss på Uddevalla Hamnterminal sedan 2005. I sin roll som teknisk chef har han under de senaste 15 åren bidragit till att rusta vår hamn för nutid och framtid. Innan han börjar sitt nya liv som pensionär så tar han vid där allting började, på Sörvik. Sörvik har följt Johan genom hela arbetslivet, sen långt innan han började jobba hos oss.

Johan är född och uppvuxen här i Uddevalla och det är även här han har både familj och en lång karriär inom bygg, anläggning och hos oss i hamnen. Han började från grunden då han under gymnasietiden jobbade extra som pinnpojk, dvs. var den som assisterade mätteknikern när avståndet skulle mätas på olika byggplatser. Johan hann nätt och jämt går färdigt Byggteknisk linje på Östrabogymnasiet innan han blev inkallad i lumpen.

- Jag började på Plutonbefälsskolan en månad innan examen, men slutbetyget fick jag sån tur var ändå. Det var så det var med militären på den tiden, det gick före allt annat. Säger Johan.

Efter ett år, hösten 1977, var han klar med det militära och började istället arbeta på Gatukontoret i Uddevalla kommun. Eftersom han under gymnasietiden hade haft extrajobbet som pinnpojk här så fick han nu möjlighet till en anställning, först som anläggningsarbetare och senare som lagbas. Johan var bland annat med och lade ledningarna under Kungsgatan och medverkade till att förse det nya bostadsområdet Helenedal med gator, vatten- och avloppssystem under de drygt två år som han jobbade här.

I Uddevalla bor Johan med frun Anne i ett hus de köpte i början av åttiotalet. Tillsammans har de tre numera utflugna barn, David, Malin och Martin. Det stora intresset är båtar, närmare bestämt den egna fritidsbåten som de ger sig iväg med så fort tillfälle ges:

Johan och Johanne

Johan och båten Johanne

- Som liten hade mina föräldrar båt, jag har alltid tyckt att det har varit jättekul. Min önskan var såklart att Anne skulle dela detta intresset med mig. Och jag har haft tur, efter att försiktigt ha introducerat båtlivet för henne så är det numera vårt gemensamma intresse. Vi köpte vår första båt 1985, en snipa på 8 meter. Nya båten är större, en motorkryssare på 11 meter. Johanne heter hon, om du vill följa oss på AIS:en! Hälsar Johan

Johan menar att båtlivet alltid har fungerat som en bra ventil till ett mer hektiskt arbetsliv. De åker väldigt ofta upp till vackra Kosterarkipelagen och även om de gärna hade åkt längre, så väljer de nästan alltid avkoppling framför att resa långt.

Efter två år på Gatukontoret började Johan arbeta hos Svenska Väg AB, idag mer känt som NCC. Under de nästan 10 år som Johan arbetade här var han på olika sätt involverad i ett stort antal projekt i Uddevalla. Bland annat anläggningen av Sigelhults Kyrkogård, bygga Kvarteret Femkanten med bostadsrätter, Vårdskolan på Uddevalla lasarett, ny bilprovning, nya kranspår på Sörvik, en ny perrong till Uddevalla Centralstation och att förlänga spåret för den välkända Bockkranen som fanns på Uddevallavarvet. Johan säger att allt arbete på Sörvik och varvet gav massor av erfarenhet:

- Man fick alltid tänka ur ett helhetsperspektiv även om jobben ibland var små. Uddevallavarvet, I17 och Exxon Mobil var våra tre största uppdragsgivare. Ibland kunde jag vara platschef för uppemot 20 olika småjobb ute på Sörvik samtidigt. Snart hade jag nog bättre koll på ritningarna än beställaren själv. Det gav mig grunden till den kunskap jag har om Sörvik idag. Arbetet med förlängning av Bockkranens spår höll förresten på ända fram tills den revs. Man hade tidigare förlängt spåren, det hade inte gått så bra den gången då kranen hade sjunkit ner i marken. Så när jag kom dit och skulle förlänga spåren med ytterligare 70 meter så fick jag höra att varvsgubbarna spelade på hur mycket den skulle sjunka den här gången. Men ingen vann, för den sjönk aldrig! Säger Johan och ler.

På NCC var han även mycket utåt kusten uppåt Tanum och Grebbestad och jobbade. Det var många mil fram och tillbaka och som arbetsledare behövde man vara först på plats för att öppna och sist därifrån för att låsa.

- Ofta blev det även en sväng med släpkärra för att hämta materialet till nästkommande dag efter att arbetsdagen egentligen var slut. På den tiden fanns det nämligen inte någonstans där att införskaffa det. Det gjorde att det blev många tidiga morgnar och sena kvällar. Mina barn var små vid den här tiden och det blev tillslut inte längre hållbart att jobba på det viset. Jag valde då att söka mig tillbaka till Uddevalla kommun.

Johan tog då anställning som Byggnadsingenjör och sektionschef på Uddevalla kommuns Fastighetskontor, som numera är en del av förvaltningen Samhällsbyggnad. Här arbetade han med inte mindre än 44 nybyggnationer och ombyggnationer av olika byggnader, varav många är skolor och förskolor i Uddevalla. Bland annat nybyggnad/ombyggnad av Hovhultskolan, Sandersdalsskolan och Österängens äldreboende samt ombyggnad av Rådhuset och Dalabergs centrumhus. Johans roll i de olika projekten varierade, vid större projekt var han ofta representant för ägaren. Då var han med och påverkade utformningen och såg till så att de olika delarna harmoniserade och att tekniska lösningar hängde ihop. Ibland var han istället projektledare och då ledde han konstruktörer och var byggledare på plats.

- Den viktigaste erfarenheten jag tar med mig från kommunen är att verkligen fundera på hur man kan bygga för att något skall hålla länge. På NCC såg man ofta inte projekten efter slutbesiktning och garantibesiktning. Men på kommunen var underhåll av befintliga fastigheter mitt största arbetsområde. Jag fick se vilka konsekvenser olika byggmetoder och material fick för byggnadens livslängd och framtida underhållsbehov. Det gäller att tänka långsiktigt och det är oftast små, små ändringar vid nyproduktion som får stora konsekvenser senare i byggnadens eller anläggningens totala kostnad och livslängd. Det var en otrolig aha-upplevelse för mig att så lite kan påverka så mycket! Jag är glad att ha fått den, det är så intressant att tänka helt annorlunda från min tidigare erfarenhet. För mig är det också något som ger en extra krydda i jobbet, att hitta små saker som förlänger hållbarheten. Det kan vara allt från hur man bäst lägger en matta i en korridor eller asfalterar ett kajområde så att det skall hålla längre.

Johan berättar att det var här han också fick insikten om hur viktigt det är att engagera människor för att få bra resultat. Han tar ett exempel på när man upplevde att det var svårt och tungrott att få vaktmästarna att göra underhåll enligt planering i kommunen. Han insåg att arbetet var upplagt så att vaktmästarna fick order på vad de skulle utföra och att de själva inte hade något inflytande över sin egen arbetsdag. Genom att istället lyfta fram vaktmästarna som ansvariga och ge dom makten över sitt eget arbete fick de ut ett helt annat resultat. Helt plötsligt gick det lätt och arbetet flöt på ett helt annat sätt än tidigare.

I kommunhusets matsal fick Johan en dag av en slump höra talas om att Kenneth Hansson, dåvarande teknisk chef på Uddevalla Hamnterminal, skulle sluta. Johan var då snabb att höra av sig för att se om jobbet fortfarande var ledigt:

- Jodå, det var det. Men jag var tvungen att skicka in min ansökan senast måndag morgon för sen gick tiden ut. Jag hade gjort lite arbete åt hamnen, så jag kände Kenneth sen tidigare och tyckte att han verkade ha en bra arbetsplats. Det var aldrig någon tvekan att jag skulle söka.

Så hamnade Johan hos oss på Uddevalla Hamnterminal. Även om han redan kände till hamnverksamheten så beskriver han att det i början var svårt att hålla koll på alla kran-, maskin- och arbetsnummer och dessutom massor av smeknamn. Han upplevde även att klimatet var ganska tufft här till en början:

- I början var jargongen ganska hård här. Att vara kapten på en båt är många gånger mer som inom militären än att vara en ledare. Att jobba med team har alltid varit mer mitt tankesätt, att man inte behöver vara militärisk för att leda. Skapar man ett engagemang hos människor så kan man få ut 110% istället för kanske 30–40% som inom militären. Nyckeln till att hinna med alla roller jag har haft här är att ha duktiga medarbetare. Det är viktigt att låta personer fundera och hitta på egna lösningar, vi har många uppfinnare hos oss i hamnen. Att som chef våga vara nyfiken och intressera sig istället för att styra och att lita på att människor kan och vill göra sitt jobb, det är viktigt!

Johan har varit en omtyckt kollega och chef hos oss och precis som han säger så har hans ledarskap nog varit nyckeln till framgången. I hela sitt arbetsliv har Johan varit involverad som arbetsledare, ingenjör eller chef i att driva ett stort antal betydelsefulla projekt för Uddevalla stad. Även i sin roll som teknisk chef hos oss har han deltagit och projektlett ett stort antal projekt, som är och var viktiga för hamnens nutid och framtid.

Något som följt Johan genom hela arbetslivet är Sörvik. Från NCC till Uddevalla kommun, till det allra första projektet hos oss och även det sista. Det första projektet som Johan tog sig an när han började arbeta hos oss var att bygga om kajen på Sörvik från varvs- till hamnverksamhet. Det har hänt mycket i hamnen sen dess och kanske framförallt på Sörvik. Under de 16 år som Johan har arbetat här har området förändrats ifrån att mestadels ha bestått utav ”skog och bråte”. Till att idag husera ett flertal magasin fyllda till bredden med bland annat papper, massa och säckat gods. Här finns även stora lagerytor fulla med delar till vindkraftverk. Sörvik är idag vårt störta fokus och på många sätt hamnens livsnerv.

Johan NCC Sörvikskajen

Slutbesiktning av Sörvikskajen tillsammans med NCC

Det sista stora projektet för Johan blev att bygga om kajen på Sörvik igen, denna gång för att den skall klara belastningen av våra nya tunga maskiner och kranar en lång tid framöver. Johan var ansvarig för projektering, projektledare, beställarens ombud, kvalitets och miljöansvarig samt kontrollansvarig. Det är denna mångsidiga roll han har haft i de flesta projekten hos oss.

- Det har varit så roligt att alltid få vara så delaktig i så mycket här. I andra branscher så har man sin tydliga roll och får ofta inte gå över den gränsen. Här har jag haft ett brett arbetsområde, jag har konstaterat att det passar mig bra. I tidigare roller har jag alltid haft exakt koll på hur man gör. Här har det varit mer av en utmaning att sätta mig in i alla de olika delarna. Min nyfikenhet har hjälpt mig och varit en bra förmåga och drivkraft att hitta nya vägar för att utveckla och förstå helheten. Dagarna här har alltid känts korta och det har alltid varit kul att komma hit. Säger Johan.

Andra projekt som Johan har ansvarat för hos oss är bland annat; bygge av dagvattensystem på Sörvik, ombyggnad av kajen på Fröland, nya magasin och lagerlokaler, etableringarna för Clariant på Fröland och Thomas Cements silo på Skeppsholmspiren. De nya magasinen, nummer 80, 77 och 78 är Johan särskilt stolt över. Här gick han också en extra utbildning för att kunna vara kontrollansvarig. När det kommer till etableringarna för Clariant och Thomas Cement så menar Johan att den största lärdomen här har varit hur viktigt det är att engagera sig under hela resan:

- Vid etableringen av Thomas Cement hade vi Clariants etablering färskt i minnet. Vi hade lärt oss hur viktigt det är att hamnen är engagerad, jobbar med kunden och håller denne i handen genom hela processen. Resultatet blev fantastiskt bra och lärdomarna är viktiga att ta med sig inför framtida etableringar i hamnen.

Ett av de senare projekten där Johan var involverad var när vi skulle genomföra upphandling och inköp av våra två nya hamnkranar, en spårbunden kran från Gottwald/Konecranes och en vikarmskran från Mantsinen. Här tog hamnens personal själva hand om upphandlingarna vilket var en process som engagerade stora delar av personalen. Dessa kranar skulle senare visa sig vara helt avgörande för vårt fortsatta kundflöde. När en annan kran plötsligt gick sönder, så var det en stor fördel att vi hade varit ute i god tid.

I januari 2019 fick Johan en känsla av att något var fel, det skulle visa sig att Johan hade fått lungcancer. I maj 2019 opererade han bort en del av ena lungan. Operationen följdes sen av en tuff period med cellgifter då cancern hade spridit sig. Johan har idag återhämtat sig och mår bra, även om han fortfarande går på täta kontroller. Sjukdomsperioden har gjort att Johan prioriterat om i livet, han valde att sluta som teknisk chef och därmed släppa personalansvaret. Den rollen lämnade han med varm hand över till Anders Moberg under förra året. Den sista tiden har Johan istället fokuserat på att vara projektledare och går nu i pension något tidigare än han planerat:

- När jag var ung hade jag alltid en tanke att jag skulle försöka att gå i pension tidigare, för att hinna med mer helt enkelt. Men jag tror inte att jag faktiskt hade gjort det om jag inte hade blivit sjuk. Anne är också pensionär, så nu kommer vi att få mycket tid tillsammans. Inget av barnen bor i Uddevalla så dom vill vi träffa oftare och förutom båten så drömmer vi om att hinna med en och annan bilsemester.

Johan menar att vi på Uddevalla Hamnterminal har en stor fördel i att vi har en ledningsgrupp som är intresserad och engagerad. Det genomsyrar hela vår verksamhet och utvecklar oss att testa nytt. Han uppmanar oss att fortsätta våga prova och inte bara fortsätta som man alltid har gjort. Det är också viktigt att fortsätta arbeta för att göra människor delaktiga och på så vis öka engagemanget, avslutar Johan.

Det är nu dags för Johan att kasta loss från Uddevalla hamn och istället ge sig ut i skärgården och dess naturhamnar på heltid. Har vi tur så kanske han dyker upp och hjälper till med något väl utvalt projekt även framöver. Tills dess vill vi säga; ett varmt tack från oss på Uddevalla Hamnterminal för allt du har gjort för oss och hamnen. Vi önskar dig en härlig tid som pensionär!


Johan och Magasin 80

Johan i ett nyggbyggt Magasin 80