Klart med tvåårigt avtal för USA-trafik

Trafiken mellan Uddevalla Hamn och Penn Warehousing i Philadelphia, USA har varit förhållandevis regelbunden under året som gått. I oktober blev det också klart med ett tvåårigt avtal, där Wagenborg Shipping kommer att operera linjetrafiken på sträckan.

Avtalet innebär att vi har ett anlöp var fjärde till femte vecka och kommer att lasta ut huvudsakligen skogsprodukter i form av förpackningsmaterial, magasinspapper, kraftpaper och andra specialkvalitéer. Godset kommer från bland annat svenska och norska bruk.