Nya möjligheter för spannmålsexporten från Uddevalla hamn

Lantmännen och Varaslättens Lagerhus har sedan en längre tid tillbaka ett väletablerat samarbete gällande exporten av spannmål från Uddevalla hamn, där större delen av spannmålet från bägge aktörerna lastas ut från Lantmännens silo. Tillsammans står de båda för en stor del av spannmålsexporten från Västsverige.

Det är viktigt för de båda aktörerna med en långsiktig lösning och Uddevalla hamn är betydelsefulla för exporten, bland annat då vi kan ta emot stora fartyg. Uddevalla stad växer nu ut mot vattnet och så småningom kommer Uddevalla kommun att överta marken där silon står. Där utlastningen sker är marken dessutom i dåligt skick. Allt detta sammantaget gör att man sett över vilka möjligheter som finns för framtiden. Nu utreder Lantmännen och Varaslättens Lagerhus en gemensam lösning för att bygga en ny anläggning på hamnområdet Fröland i Uddevalla. Genom att etablera en samordnad siloanläggning kan detta göras mer kostnadseffektivt:

- Lantmännen och Varaslättens Lagerhusförening står tillsammans för den absolut största exportkvantiteten från västra Sverige. Genom att tillsammans utreda möjligheten till en ny anläggning i Uddevalla kan vi spara våra medlemmars pengar och bidra till ökad konkurrenskraft i området.

Säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen i ett pressmeddelande.

- En modern och effektiv exportanläggning i Uddevalla har länge varit ett önskemål för föreningen och våra ägare. Att kunna lasta ut större fartyg i en effektiv anläggning skapar förutsättningar för bättre ersättning för vår spannmål vilket i förlängningen gynnar våra lantbrukare. Att Vi gemensamt med Lantmännen utreder möjligheten till ny, egen anläggning känns naturligt då vi fortsatt ser stora synergier i allt från planering, etablering och drift.

Säger Fredrik Söderström, VD för Varaslättens Lagerhus i ett eget pressmeddelande.