Projekt Fjordtorsk arbetar för en hållbar marin miljö i Byfjorden

Projekt Fjordtorsk är ett projekt vars syfte är att skapa en bättre marin miljö i Byfjorden genom att placera ut konstgjorda rev för torsk och hummer.Uddevalla Hamnterminal har ett långsiktigt samarbete och dialog med Projekt Fjordtorsk och vi har även varit med och sponsrat ett utav de konstgjorda reven som är placerade vid Sund. Vi tog oss en pratstund med projektets grundare Lars-Olof Axelsson för att lära oss mer.

- Totalt har det blivit ungefär 70 rev som är placerade i Byfjorden nu. Ni har varit positiva till projektet redan från början. Det har varit viktigt för att vi ska få till alla tillstånd och för att projektet skall fungera på ett bra sätt. Tillsammans med er hamnkapten Robert Jönsson har vi också sett ut hur placeringen av reven ska vara för att inte störa trafiken i farleden. Det är väldigt roligt att vi tillsammans kan visa att det inte finns några motsättningar för att vi ska kunna ha en bra marin miljö och en levande hamnverksamhet samtidigt. Säger Lars-Olof.

Lars-Olof berättar att målsättningen med projektet är att ha Sveriges bästa bestånd av hummer och torsk här i Byfjorden. Han berättar också att det fram till mitten av 90 talet fanns gott om torsk här. Sedan började man lysfiska för att fånga sill, men även torsken lockades dit och fiskades upp. Sen blev sälen fredad och i mitten på 90-talet etablerade sig mellanskarven i Bohuslän. Det finns forskning som visar att skarven äter upp mellan 1,4–3,4 ton torsk varje år i Byfjorden. Allt detta fick som följd att torskbeståndet kraftigt minskade i området.

-Ungefär 2006 när jag var ute och fiskade och fick upp två humrar fick jag idén om att bygga konstgjorda rev. Då visste jag inte ens att det fanns humrar inne på lerbottnarna i Byfjorden. Min första tanke var att bygga rev gjorda av stenar som man har gjort ute vid Vinga och då främst för just hummern. Det visade sig efter mycket om och men att det var väldigt krångligt och det blev därför inte av. Sen tog det ett par år innan jag i stället kom att tänka på att det kanske skulle gå att använda betongelement i stället.

Lars-Olof kontaktade Vd:n för dåvarande Kynningsrud (nu Contiga) och tillsammans med honom skissade han upp en plan för att bygga de första fem reven. Dessa placerades sedan ut 2015. Redan året efter kunde Lars-Olof se att det inte bara fanns humrar utan även torsk kring reven. Torsken växte till sig snabbt och det skulle visa sig att torskarna blev väldigt stationära när de fick en bra miljö att leva i. Ett par år senare, 2018, fångades första leken på film.

I samarbete med SLU Havsfiskelaboratoriet började de så småningom att sändare på torskarna och därmed kan projektet nu följa fiskarnas liv på nära håll. Drygt hälften av alla torskarna blir uppätna, de flesta av skarv och emellanåt även av säl. Många av torskarna färdas fram och tillbaka mellan de olika reven och ålgräsängarna vid Sundstrand, men lämnar inte Byfjordens vatten utan väljer att stanna kvar här i området.

- En av de stora framgångsfaktorerna för projektet har varit att Rotaryföreningarna i Uddevalla har engagerat sig. De har varit till god hjälp med att få alla reven på plats i Byfjorden. Vi har nu planer på att bygga fler rev och att placera ut dom på andra ställen i Bohuslän. Vi har också planer på att odla upp torsk, fånga in dom deras första sommar när de är drygt 7–10 cm stora och sen mata upp dom med musslor. När dom sen är ungefär en halvmeter stora och inte längre är ett lika lätt byte för skarven, så ska vi släppa ut dom igen. Innan dess förses dom med sändare och artbestäms, då kan vi se om det är Nordsjötorsk eller Kattegattorsk vi följer.

Tillsammans har de också startat upp ett nytt projekt som heter Byfjordens framtid. Det projektet är ett komplement till Projekt Fjordtorsk men syftar i stället på att arbeta för att syresätta havsbotten i fjorden. Det märks att Lars-Olof brinner för detta, och vi tycker det är fantastiskt att det finns eldsjälar som arbetar för att skapa en hållbar marin framtid i Byfjorden.