Timret tar plats i Västra hamnen

Det senaste året har vi sett en ökning av mängderna sågtimmer, massa- och bränsleved som skeppas ut från Uddevalla. Ökningen är delvis en effekt av den brist som skapats på marknaden i och med att ryskt virke inte längre finns att tillgå för bruken.

 

Merparten av timret kommer från norra Bohuslän och Dalsland. Dessa produkter har till största del skeppats ut från Västra hamnen, Fröland. Här arrenderar vi också ut stora ytor till olika skogsbolag som en del i vårt serviceerbjudande. Vi erbjuder flexibla lösningar anpassade efter våra kunders behov. På så vis är Uddevalla hamn en del i lösningen för att säkra upp bristen av råvara.


Även terminalvolymerna av timmer som hanteras i innerhamnen har ökat under året. Till innerhamnen ankommer timret med lastbil direkt från skogen, lastas så småningom om och transporteras från Uddevalla via järnväg. Under 2021 hanterades 460 000 m³ sågtimmer i här. Hittills i år har över 600 000 m³ sågtimmer hanterats på samma sätt.