Vi presenterar magasin 90 - vår nybyggda lagerhall i Västra hamnen

Tidigt i höstas togs det första spadtaget för bygget av en ny lagerhall i Västra hamnen och för ett par veckor sedan var lagerhallen, som fått namnet Magasin 90, redo för att tas i bruk. Redan ett par dagar efter att Magasin 90 stod klart var det dags för oss att ta emot det första fartyget för vår kund Göteborg Energi, lastat med 3 800 ton energipellets.

Magasin 90 har byggts med syftet att lagerhålla pellets för Göteborg Energi. Pelletsen kommer att ankomma till oss med fartyg och initialt kommer årsvolymen över kaj att ligga på 45 - 60 000 ton, för att sedan öka till omkring 90 000 ton per år. Avtalet med Göteborg Energi är på 5 år med option om ytterligare 3 år och intentionen är att hallen därefter skall flyttas till en ny yta på, eller i närheten av, nuvarande bergtäkt.

Totalentreprenör för bygget var Hallgruppen och MEXL har varit byggledare och kvalitetsansvariga för projektet. De allra flesta av de kontrakterade entreprenörerna vi har anlitat har haft lokal anknytning, något som vi tycker är extra kul.