Kontakt

kontaktbild

Ulf Stenberg

VD

ulf.stenberg@uddevalla-hamn.se

Om oss

Uddevalla Hamnterminal - en trygg hamn

Kunnig personal, effektiv hantering, stora lagringsutrymmen och över 100 års erfarenhet av hamnverksamhet – välkommen till Uddevalla Hamnterminal.

Affärsidé

Uddevalla Hamnterminal AB skall med långsiktigt god lönsamhet tillfredsställa kundernas behov genom att:

  • Vara en effektiv partner i logistikkedjan

  • Vara marknadsledande i bulk- och konventionell hantering i stort tonnage.

  • Skapa mervärde till gagn för kundernas konkurrenskraft

Fakta om bolaget

  • Uddevalla Hamnterminal AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB och ingår i Uddevalla kommunkoncern.

  • Bolagets verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015 samt bedriver ett systematiskt miljöarbete i internt miljöledningssystem.

  • I koncernen Uddevalla Hamnterminal AB ingår också det helägda dotterbolaget SwanFalk Shipping AB som bedriver klareringsverksamhet. Koncernen har en integrerad organisation och all personal är anställd i moderbolaget Uddevalla Hamnterminal AB.


Företaget i siffror

Gods och fartyg (2022)

Godshantering: 1,416 miljoner ton

Antal fartygsanlöp: 356 st

Ekonomi och personal (2022)

Omsättning: 183 Mkr

Resultat efter finansnetto: 24,022 Mkr

Personal: 94 st årsanställda

Övrig bolagsinformation

Organisationsnummer: 556064-2745

Postgiro 32 96 56 - 3

Bankgiro 986 - 2301