Värdegrund för Uddevalla Hamnterminal

Vi på Uddevalla Hamnterminal AB har en gemensam värdegrund där följande värden skall genomsyra hela vår verksamhet och utgöra en naturlig del hos var och en i vårt dagliga arbete:

Uddevalla Hamnterminal - en trygg hamn

Engagerad

- Vi sätter dig som kund i fokus. Med ett stort personligt engagemang och ansvarstagande vill vi skapa mervärde. Varje kund skall vara en nöjd kund!

Erfaren

- Vi är din trygga samarbetspartner som håller den kvalité vi lovat, med siktet framåt för att möta framtidens behov. Vi bygger starka och hållbara relationer till våra kunder!

Flexibel

- Vårt sikte är ständigt inställt på förnyelse och förbättringar. Vi är öppna, lyhörda och anpassar oss i vår strävan att arbeta smartare och effektivare!