Uppstart för export av ankarkätting via Uddevalla hamn

Efter en längre tids uppehåll välkomnar vi Ramnäs bruk och Gävle Skeppsklarering tillbaka till hamnen. Ramnäs bruk tillverkar och exporterar ankarkätting till offshoreindustrin. Gävle Skeppsklarering är Ramnäs bruks speditörer och sköter planeringen av logistiken, från tillverkaren genom Uddevalla hamn och vidare till slutkunden. 

Kättingen som Ramnäs tillverkar består av stora, tunga kättingar som skall hålla för extrema påfrestningar som hård sjö och vind. Om en oljerigg skulle slita sig eller sjunka skulle det innebära både en fara för liv och död för den all den personal som lever och jobbar ombord på oljeriggen och självklart även en ekonomisk katastrof för ägarna. Därför är det inte konstigt att offshoreindustrin är en bransch med höga krav på kvalitet. Det finns endast fem leverantörer av kättingar till offshoreindustrin i hela världen, varav Ramnäs bruk är en av dessa.

Konjunktursvängningar har under ett par år inneburit sämre tider för Ramnäs bruk. Råvarupriset på olja har de senaste åren varit lågt och det har inneburit att färre oljeplattformar har byggts. I Uddevalla har vi på nära håll sett hur detta har påverkat även andra företag, exempelvis så har vi haft ett flertal supplyfartyg för offshoreindustrin upplagda i Uddevalla under en längre tid.

På senare tid har prisbilden på olja vänt, de flesta supplyfartyg har nu lämnat Uddevalla när uppdragen kommit åter och även för Ramnäs bruk ser framtiden nu ljusare ut. I slutet av mars ankom 6 järnvägsvagnar till Uddevalla hamn med 3 längder kätting. Kättingen lagras nu hos oss på kaj, för att i början av maj skeppas ut med fartyg från Uddevalla. Ett kärt återseende för oss och vi ser framemot fler skeppningar framöver!

Ramnäs kätting i Uddevalla