Resan västerut har påbörjats

Nu har vårt projekt - Resan västerut, äntligen tagit fart. Industriområdet på Fröland kommer nu sakta men säkert att planläggas utifrån industrins behov, att ny och fräsch mark i Uddevalla görs tillgänglig. Sveriges behov av logistiskt nytänkande är en viktig förutsättning för hållbara transporter och för att vi skall kunna erbjuda god service till våra kunder.

Uddevalla Hamnterminal sköter och kommer att fortsätta att sköta driften av Frölandshamnen. Kommunen äger och ansvarar för utvecklingen av det nya området på ca 15 ha hårdgjord industrimark som kommer att finnas i nära anslutning till hamnområdet.

– Idag hanteras både bulk- och tankgods på Fröland, inom en femårsperiod kommer det hanteras mer diversifierat gods kompletterat med volymer från och till industrietableringar av större art än tidigare. Utvecklingsprojektet drivs i en tät dialog mellan hamnen och kommunen i syfte att göra logistikkedjan så kostnadseffektiv och hållbar som det går att göra. Det är ett mycket givande och bra samarbete mellan oss båda parter, säger Jacob Engholm, marknads- och försäljningschef på Uddevalla Hamnterminal.

Uddevalla hamn är en modern hamn med en infrastruktur som i och med detta kan möta marknadens efterfrågan på ökad frekvens och kapacitet på alla transportsätt. Det är framförallt industrier och våra kunder i västsverige och i mellersta Sverige som ser ett behov på robusta och tillförlitliga logistiklösningar under de kommande åren.

- Detta är ett viktigt långsiktigt strategiskt vägval, som kommer att gynna såväl stadsutvecklingen som befintliga och nya industrietableringar i Uddevalla, säger kommunledningskontorets strategiska chef Patrik Petré.

Uddevalla Hamnterminal investerade 72 mkr i nya kranar under och renoverade kajavsnitt på Skeppsholmspiren under 2019. För närvarande renoverar vi kajer på Sörvik, med färdigställning i december 2020. Tillsammans med andra mindre investeringar i hamnen under en treårsperiod är detta historiskt stora belopp, som medför en långsiktig och hållbar framtid för oss, våra kunder, medarbetare och ägare.


Fakta om Uddevalla Hamnterminal

  • 1,1 miljoner ton per år över kaj
  • Omsättning 130 mkr
  • 8,8 km industrispår inom hamnområdet
  • Ca 300 fartygsanlöp per år
  • Vattendjup mellan 7-12 meter