Kajinformation

Information om våra hamnområden och kajer

SÖRVIK

Sörvik har tre kajer, 71-73, dockan och K4. Här har vi kapacitet att ta in fartyg med ett djupgående på upp till 10,5 m. Kajerna används bland annat för hantering av bulkgods, skogsprodukter, styckegods, tyngdlyft samt olika projektlaster.

Sörvik har två järnvägsspår i direkt anslutning till hamnens magasin. 

På kaj 71-73, som är 250 m lång, opererar vi med en spårbundna hamnkranar, en mobil hamnkran och tre mobila vikarmskranar. Maximal lyftkapacitet är 100 ton i "singel-lyft" och ca 80-140 ton i "tandem-lyft". Vid dockan, som är 2x400 m lång, och K4, som är 170m, opererar vi med en mobil hamnkran och tre mobila vikarmskranar.

Sörvik erbjuder fantastiska lagringsmöjligheter, inomhus i sju moderna magasin och utomhus på stora sammanhängande ytor.

SKEPPSHOLMSPIREN

Skeppsholmspiren är fantastiskt flexibel och ger och stora möjligheter. Här kan vi ta in fartyg med ett djupgående på upp till 10,7 m. Kajen används bland annat för hantering av bulkgods, skogsprodukter, styckegods, tyngdlyft och olika sorters projektlaster.

Skeppsholmspirens kajplats 49-51 är 175 m lång (med möjlighet att ta emot större fartyg). Skeppsholmspiren är även utrustad med fyra järnvägsspår, 3 x 400 m och 1 x 300 m, vilket möjliggör direktlastning/lossning från fartyg till järnväg, och vice versa.

Den andra delen av kajen, med kajplats 52-53 är 168 m lång, är anpassad för tankfartyg. I anslutning till piren finns det cisterner för hantering av flytande bulkgods.

Här opererar vi med fyra spårbundna hamnkranar, en mobil hamnkran och två mobila vikarmskranar. Maximal lyftkapacitet är 40 ton i "singel-lyft" och ca 70-75 ton i "tandem-lyft". Här finns också ett magasin med 3000 m² lageryta i direkt anslutning till kajen och ytterligare 2 magasin med totalt 10 000 m² lageryta. Här finns också 25 000 m² yta för lagring utomhus.

Skeppsholmspiren är även utrustad med ett Roro-läge, anpassat för fartyg och färjor med rak akterramp.

BADÖKAJEN

Badökajen använd framförallt till lastning av spannmål från Svenska Foder och Lantmännens anläggningar.

Kajen är 400 m lång

FRÖLAND

På Fröland är kajen 240 m lång och här har vi kapacitet att ta in fartyg med ett djupgående på hela 11 m. Kajen används bland annat för hantering av bulkgods, skogsprodukter, styckegods, tyngdlyft och olika projektlaster. Här lossas även kemikalier från fartyg direkt till cisterner på land.

Totalt finns hela 78 000 m² för lagring utomhus på Fröland. Kajen har även ett Roro-läge anpassat för fartyg och färjor med rak akterramp.