Ansvarig kontakt

kontaktbild

Robert Rydén

Projekt- och driftschef

Taxor och villkor

​I Uddevalla Hamnterminals dokument Taxor & villkor finner ni bland annat information om hamnavgifterna som tas ut av fartyg som anlöper Uddevalla Hamn, taxorna gäller för samtliga fartyg.

Alla uppdrag i Uddevalla Hamnterminals regi utförs enligt Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989. Sveriges Hamnars terminalbestämmelser samt Lokala ordningsföreskrifter - Hamnordning och driftföreskrifter finner ni i sin helhet till höger.

För information gällande avgifter som tas ut av externa aktörer så som lots, bogserbåtar, båtmän och Sjöfartsverket, finner ni länkar till höger.