Regelbundna inlandstransporter sjövägen löser problem för vägtransporter

Under sommaren och hösten har transporter av vindkraftverk fått ett uppsving i Uddevalla hamn. Flera större projekt har skeppats från Asien, via Uddevalla där vi fungerat som en hub för vidare transporter. Stora delar av lasten har åkt vidare med bil till vindkraftsparker i Norge, men de största torndelarna som skulle haft svårigheter att transporteras på vägarna har vi istället lyckats omfördela till att gå sjövägen

Fartyget Alba Rousing har under de senaste månaderna gått i skytteltrafik mellan Uddevalla och Älvenäs/Grums var fjärde dag. Denna trafik kommer att fortsätta nu under hösten, totalt kommer 23 resor med vindkraftverksdelar att göras.

Detta projekt har gett oss idéer på hur man skulle kunna se en lösning när det kommer till bygglogistiken i Göteborg, under de kommande årens byggnationer. Genom att använda sig av pråmar från en gemensam hub, som levererar direkt till citykärnan i Göteborg, skulle man se en direkt lösning på ett flertal olika problem.

Bland annat skulle lastbilstrafiken kunna minimeras och genom att mellanlagra på pråmarna ordnas effektivt lagringsytor nära byggplatserna. Resultatet av denna logistik skulle också innebära minskade utsläpp och miljöpåverkan då transporterna flyttar från land till hav, ett bättre resursutnyttjande av Göta älv och vår befintliga sjötrafik samt en moderniserad bygglogistik.