Kontakt

kontaktbild

Lisa Johansson

Spedition

lisa.johansson@uddevalla-hamn.se

Allt som rullar

Allt som rullar kan du lasta och lossa i Uddevalla Hamn. Idag skeppas last- och personbilar, entrepenadmaskiner och gruvmaskiner från terminalen och vi är faktiskt Skandinaviens enda länk till Sydamerika med roro och månadsanlöp, basvolymen är begagnade lastbilar.

För just den kunden hyr vi även ut mark för uppställning, vi har specialister på plats som packar fordonen, sedan väger och mäter vi för lastdokument, ställer upp och lagrar för skeppning.

Men det är bara ett exempel. När det gäller roro vi på Uddevalla Hamnterminal vad som krävs.

”Hamnen arbetar mycket professionellt och anpassar sig efter den här speciella verksamhetens villkor. Stor hjälpsamhet och flexibilitet är vad vi möter. Aldrig har något gått fel. Det känns mycket tryggt."

Ingrid Rojas, ODS Orient