Kontakt

kontaktbild

Jacob Engholm

Marknads- & speditionschef

jacob.engholm@uddevalla-hamn.se

Terminalservice

När du behöver omlastning mellan bil och tåg vänder du dig till Uddevalla hamn. I själva verket fungerar hamnen i sin helhet som en transportnod bil-båt-tåg. Landterminalens verksamhet bara ökar, med industriprodukter som bas.

Idag hanterar terminalen cirka 100 000 ton och 4 000 teus per år. Vi har vanan inne. Pendeltåg mellan hamnarna i Uddevalla och Göteborg går varje dag. Flera kunder ser fördelar med att låta EU-gods från Finland skeppas in via vår terminal och sen vidare till Norge efter avrop "Just in time", och dessutom med mindre kapitalbindning i tullhantering.

Behöver du lagra ditt gods är det inga problem, inte ens för produkter som kräver stora ytor. Resurserna finns här.

"Vi har sedan ett antal år ett samarbete med Uddevalla hamn. Uppskattar hamnens fullservice med speditionstjänster och landtransporter.”

Lennart Johansson, Elof Hansson AB