Lager

Uddevalla Hamnterminal har mycket stora lagringsmöjligheter, både inomhus och utomhus.

Lager och terminalytor är moderna och ändamålsenliga, placerade mer eller mindre i anslutning till hamnens kajer och järnvägsspår. Totalt förfogar hamnen över 12 magasin, med en sammanlagd lagringsyta på 40 000 m².

För lagring av gods utomhus kan vi erbjuda gott om plats på asfalterade och hårdgjorda ytor.


"Vi har haft ett flerårigt bra samarbete med Uddevalla hamn och det har alltid varit positivt att hamnen har kunnat erbjuda stora lagringsytor och bra service i samband med utlastning av de projekt som för vår räkning har transporterats via Uddevalla Hamn."

Peter Bjelkengren, Rabbalshede Kraft