Terminal

Vi kallar ibland vår terminalverksamhet för Wet-Dry Port, eftersom begreppet Dry-Port inte är tillräckligt, då man hos oss kan få sitt gods omlastat mellan järnväg, bil och fartyg. Vi hanterar över 100 000 ton i vår terminalverksamhet idag, det mesta stuffas i containrar och transporteras sedan till Skandiahamnen i Göteborg, med vår dagliga pendel.

Importgods som kommer i containrar strippas av oss och vi erbjuder sedan flera olika lageralternativ. Vi är ackrediterade av Tullverket som tullager i samband med distributionstjänster, det ger oss stor möjlighet att erbjuda våra kunder anpassade logistiktjänster. Vår terminal har tillgång till alla slags truckar, från små 2 tons eltruckar till containertruckar som klarar uppemot 45 ton.

Vi har även möjlighet att hjälpa våra kunder med olika slags tilläggstjänster som exempelvis märkning, säckning och stuffningsplanering.