Kontakt

kontaktbild

Robert Rydén

Projekt- och driftschef

robert.ryden@uddevalla-hamn.se

Ett skepp kommer lastat -med timmer och virke

Varje år fraktas många tusen kubikmeter timmer och virke till och från våra kajer på Uddevalla Hamnterminal.

​Vår personal har därmed lång erfarenhet och mycket kunskap om vad ni behöver för att er last skall hanteras säkert och tryggt. De ser till att ert timmer lastas om från bil till järnväg för vidare transport med båt - eller tvärtom.

Med våra stora uppläggningsytor och goda lastningskapacitet kan vi arbeta mycket effektivt. Våra truckar och kranar är naturligtvis anpassade för arbete med timmer - och specialgripare.

På Uddevalla Hamnterminal är vi noga med att utvecklas efter våra kunders behov.

"Södra hyr ytor av Uddevalla hamn för lagring och omlastning av vedråvara, råvaran körs in med lastbil och lastas på järnvägsvagnar för vidare transport till våra industrier. Uddevalla hamn är en viktig samarbetspartner i Södras strävan efter att säkerställa miljövänliga, kostnadseffektiva transporter."

Martin Ejermark, Inköpschef, Södra Skogsägarna