Vi investerar för vindkrafthantering

De senaste femton åren har Uddevalla Hamnterminal byggt upp ett nära samarbete med de flesta större tillverkarna av vindkraftverk, såsom; Siemens Gamesa, Enercon, Nordex och Vestas. Under 2006 lossade vi de allra första rotorbladen i Uddevalla hamn. Utvecklingen har därefter varit häpnadsväckande och vi har till dags dato hanterat hundratals vindkraftverk över kajerna i Uddevalla hamn.

De första rotorbladen vi lossade var runt 30 meter långa, med tiden har de vuxit sig allt längre och idag hanterar vi rotorblad med längder omkring 75 meter. Det stannar inte där, under de kommande åren planerar vi för att hantera rotorblad med en längd på över 80 meter.

I takt med att rotorbladen blir allt längre, tornen allt högre och nacellerna (generatorerna) allt kraftigare, så blir också de olika delarna till ett vindkraftverk tyngre. Vindkraftverken transporteras på fartygen i uppdelade i flera sektioner för att vara hanterbara för lastning och lossning. De tyngsta tornsektionerna och nacellerna har en vikt på över 90 ton styck. Detta ställer stora krav på vår personal och på den utrustning som vi använder för att lyfta och förflytta de olika delarna inom hamnområdet.

Det är bland annat därför som vi under de senaste åren har investerat i nya hamnkranar, maskiner och utrustning. En av våra nya hamnkranar har en lyftkapacitet på 100 ton. Vi köpte även helt nyligen in en reachstacker/containertruck, specialbyggd för att hantera vindkraftverk, med en lyftkapacitet om 100 ton. Dessutom har vi investerat i flera nya terminalvagnar med en lastkapacitet om 100 ton, specialbyggda boggivagns-system för att kunna transportera torn-sektionerna inom hamnområdet och mer därtill. Många av investeringarna görs specifikt för att möta kraven från vindkraftsindustrin och hantering av deras produkter. Vi ser dock positivt på att våra investeringar även gynnar våra andra kunder och annan godshantering i hamnen.

Hantering av vindkraftverk kräver tillgång till stora lagerytor. På själva byggsajterna finns det vanligtvis begränsat med lagringsplats och därför behöver delarna mellanlagras hos oss innan de transporteras dit. Delarna levereras ut från oss löpande vartefter vindkraftverken byggs upp, antingen med lastbil eller med mindre fartyg. Våra goda lagringsmöjligheter gör det möjligt för oss att ta emot oceangående fartyg, med stora volymer och komplexa lastsammansättningar av vindkraftskomponenter. På Sörvikterminalen har vi lagringsmöjligheter för vindkraft på en yta om 70 000 m². Utöver Sörvik, så hanteras och lagras vindkraftverk också på Skeppsholmspiren vid behov.

De senaste åren har det blivit allt mer vanligt att godset, efter att ha mellanlagrat hos oss, lastas ombord på mindre fartyg för vidare transport till någon av Vänerns hamnar. I år har vi planerat för att lasta totalt 176 tornsektioner, vid 31 tillfällen, ombord på mindre fartyg i Uddevalla hamn. Dessa fartyg går sedan via Göta Älv och slussarna i Trollhättan och vidare till Vänern. Därifrån behöver godset endast transporteras en kortare sträcka med lastbil till slutdestinationen. Tack vare att detta gods flyttas över från våra landsvägar till våra intre sjövägar, minskar belastningen på vägnätet. Transporterna sker också på ett miljövänligare och mer kostnadseffektivt sätt.

Varje tillverkare och varje vindkraftsmodell har sina egna speciella instruktioner och krav på hur godset skall lyftas, hanteras och lagras. Genom vår mångåriga erfarenhet har vår professionella personal en mycket god erfarenhet av denna speciella hantering. Efter 15 års erfarenhet känner vi oss säkra i att vi kan erbjuda våra kunder en trygg och flexibel service vid hantering av vindkraftverk.

Under 2019 hanterades totalt 42 vindkraftverk i Uddevalla hamn och under detta året planeras 67 vindkraftverk att hanteras av oss på Uddevalla Hamnterminal

Se mer av vår hantering av vindkraftverk i videon nedan.