M/V Tamina -  med hemmahamn Uddevalla

Bunkerbåt, byggd 1979, renoverad  1998 och 2008. Ägare: Tamina Shipping AB