Gå till innehåll

Godsmottagning

Via vår godsexpedition passerar allt gods till och från Uddevalla hamn. Här finns kontaktuppgifter, information om öppettider och avisering.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:

0522 - 912 39

 

 

Adress för ankommande gods:

 

Uddevalla Hamnterminal AB

Godsmottagning

Bastiongatan 1, 451 50 Uddevalla

Öppettider


Måndag - Fredag: 07.00 - 16.00

 

Lunchstängt: 13.00 - 13.30

 

 

Godsavisering

Allt gods som skall levereras till eller hämtas från Uddevalla hamn måste förhandsaviseras.

Förhandsavisering skall ske senast kl. 14.00 vardagen innan och skickas till:

vakten@uddevalla-hamn.se och forwarding@uddevalla-hamn.se

Vid ankomst måste föraren kunna tillhandahålla det referensnummer som finns på förhandsaviseringen.

Senaste ankomsttid för lossning/lastning av gods är kl 15.00.

Godskontroller

För att uppfylla kraven i sjöfartsskyddet ISPS så utförs kontinuerligt godskontroller i hela hamnområdet.

Kontroll av slutna lastbärare

Samtliga lastade slutna lastbärare och containrar avsedda för export ska vara försedda med ett individuellt numrerat sigill.

Krav på avisering och godsdokumentation

Samtliga lastade slutna lastbärare och containrar avsedda för export ska vara försedda med ett sigill. Allt gods skall vara aviserat och åtföljas av en frakthandling som innehåller minst följande information:

 • Godsmärke
 • Antal kolli
 • Vikt/volym
 • Destination

Observera att om transporten består av blandade godspartier så måste detta också framgå av frakthandlingen och följaktligen också hur många kollin som varje parti består av samt märkning på dessa.

Farligt gods

Farligt gods ska vara aviserat minst 24 timmar innan det ankommer terminalen. Aviseringen ska innehålla minst följande uppgifter.

 • UN-nummer
 • Officiell transportbenämning (proper shipping name)
 • IMDG klass och eventuell sekundärrisk
 • Flampunkt (°C)
 • Förpackningsgrupp (packing group)
 • Antal och beskrivning av förpackning
 • Bruttovikt (ton)
 • Nettovikt (ton)
 • Avsändare (Namn och adress)
 • Mottagare (Namn och adress)

Vid brister i dokumentation

Då en transport ankommer terminalen och ovanstående dokumentationskrav inte är uppfyllda kommer transporten ovillkorligen att avvisas.

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-04
Publicerad:
2023-05-22