Kajinformation

Information om våra hamnområden och kajer

SÖRVIK

Sörvik har tre kajer, 71-73, dockan och K4. Här har vi kapacitet att ta in fartyg med ett djupgående på upp till 10,5 m. Kajerna används bland annat för hantering av bulkgods, skogsprodukter, styckegods, tyngdlyft samt olika projektlaster.

Sörvik har två järnvägsspår i direkt anslutning till hamnens magasin. 

På kaj 71-73 opererar vi med tre spårbundna hamnkranar, en mobil hamnkran och två mobila vikarmskranar. Maximal lyftkapacitet är 40 ton i "singel-lyft" och ca 70-75 ton i "tandem-lyft". Vid dockan och K4 opererar vi med en mobil hamnkran och två mobila vikarmskranar.

Sörvik erbjuder fantastiska lagringsmöjligheter, inomhus i sju moderna magasin och utomhus på stora sammanhängande ytor.

SKEPPSHOLMSPIREN

Skeppsholmspiren är fantastiskt flexibel och ger och stora möjligheter. Här kan vi ta in fartyg med ett djupgående på upp till 10,7 m. Kajen används bland annat för hantering av bulkgods, skogsprodukter, styckegods, tyngdlyft och olika sorters projektlaster.

Skeppsholmspiren är 340 m lång och utrustad med fyra järnvägsspår (3 x 400 m och 1 x 300 m) vilket möjliggör direktlastning/lossning från fartyg till järnväg, och vice versa.

Här opererar vi med fyra spårbundna hamnkranar, en mobil hamnkran och två mobila vikarmskranar. Maximal lyftkapacitet är 40 ton i "singel-lyft" och ca 70-75 ton i "tandem-lyft". Här finns också ett magasin med 3000 m² lageryta i direkt anslutning till kajen och 25 000 m² yta för lagring utomhus.

Skeppsholmspiren är även utrustad med ett Roro-läge, anpassat för fartyg och färjor med rak akterramp.

BADÖKAJEN

Badökajen använd framförallt till lastning av spannmål från Svenska Foder och Lantmännens anläggningar.

Här lossas också kemikalier i flytande form, via ledningar pumpas kemikalierna upp till cisterner i hamnen. Kajen är 400 m lång

FRÖLAND

På Fröland är kajen 240 m lång och här har vi kapacitet att ta in fartyg med ett djupgående på hela 11 m. Kajen används bland annat för hantering av bulkgods, skogsprodukter, styckegods, tyngdlyft och olika projektlaster. Här lossas även kemikalier från fartyg direkt till cisterner på land.

Totalt finns hela 78 000 m² för lagring utomhus på Fröland. Kajen har även ett Roro-läge anpassat för fartyg och färjor med rak akterramp.