Gå till innehåll

Uddevallas fönster mot världen

Uddevalla Hamnterminal är mer än bara ett företag. Vi är också ett geografiskt område och har en stark lokal tradition att förvalta – som en del av staden Uddevalla, ett fönster ut mot världen.

Handelssjöfart har bedrivits sedan urminnes tider. I dagens föränderliga, industrialiserade och digitaliserade samhälle är detta stabilt – vatten är fortfarande en av våra smidigaste transportvägar.

Vår utmaning är att kunna anpassa vår hamnverksamhet snabbt, efter rådande behov. Att se till att industrin vet att vi finns, och förstår vad vi kan erbjuda. Det är nog inte alla som är medvetna om hur intimt hamnens utveckling hänger samman med det världs-ekonomiska läget, men så är det.

Inom industrin sker ett handelsutbyte mellan kontinenterna och vår verksamhet är ett led i den kedja som möjliggör ett sådant utbyte. Vad som händer och sker runt om i världen påverkar marknaden och följaktligen även oss. Det är en sida av vår verksamhet – att den är helt i händerna på internationella skeenden.

Vi är Uddevalla hamn

En annan sida, som väger lika tungt för oss, är människorna här i hamnen. Medarbetare som tillsammans ser till att verksamheten rullar från dag till dag. Från det stora till det lilla, med perspektiv och karaktär. Vi som jobbar här har också en stark gemensam nämnare i vår värdegrund, sammanfattat i tre värdeord – Erfarenhet, Engagemang och Flexibilitet. Genom att tillsammans arbeta utifrån vår
värdegrund, bidrar vi alla till att skapa en trygg hamn.

Vi ser runt hörnet

Vi sätter Uddevalla på kartan i framtidens samhälle, genom att arbeta för hållbara logistiska lösningar. Det innebär smarta och miljömässigt riktiga beslut som långsiktigt ger positiva miljöeffekter för hamnen och dess kunder.Vi skall bli Sveriges mest flexibla hamn. Det är vår vision för framtiden.

Där ser vi bland annat hur Sörvik utvecklas till sin fulla potential och hur ett antal industriföretag med behov av sjötrafik, etablerar sig i Västra hamnen. Hur vi, tillsammans med dem, arbetar fram gemensamma lösningar kring logistik och transport och hur vi som experter på transportdelen bemannar delar av deras verksamhet med vår personal. Ett sätt, bland många, att knyta det som bygger vår verksamhet – industrin och människorna – närmare varann.

Vi är en möjliggörare i samhället - för industri, för människor och för miljön. Vi banar väg för att framtidens företag skall kunna växa och nå ut genom att vi skräddarsyr och möjliggör. På så sätt är vi även en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Kontakt

Är du en befintlig eller potentiell kund eller samarbetspartner som vill veta mer om vår service, vårt erbjudande och de möjligheter som finns i Uddevalla hamn? Tveka inte att kontakta oss med frågor eller önskemål.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-20
Publicerad:
2023-11-10