Gå till innehåll

Visselblåsartjänst

På Uddevalla Hamnterminal är vi angelägna om att leva efter gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Vi strävar efter att uppnå transparens och ha en hög affäretisk nivå. Vår förhoppning är att alltid ska kännas naturligt att prata direkt med ansvariga i bolaget om man ser saker som inte borde förkomma. Om man ändå vill vara anonym finns det, i enlighet med lagkrav, möjlighet att rapportera via en extern visselblåsartjänst.

Visselblåsartjänstens syfte är att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållande, där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar som kommer in kommer att behandlas. Men om de bedöms ligga utanför syftet kommer de inte att behandlas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på ett externt rapporteringsverktyg och fyller i ett formulär med relevant information. Ärendet utreds sedan av intern personal hos Uddevalla Hamnterminal, men vid behov tar vi hjälp av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

 

Alternativt använd QR-koden för att komma till Lanteros visselblåsartjänst:

QR-kod för att komma till Lanteros visselblåsartjänst

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-24
Publicerad:
2023-12-22